معرفی موسسه

 
 

شرکای موسسه به شرح ذیل می باشند :

۱) ابراهیم ثنایی فرد : شریک موسسه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری
عناوین حرفه‌ای : حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن علمی حسابداری ایران ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ،عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران ، کارشناس رسمی دادگستری
سوابق تجربی و حرفه‌ای مرتبط : سرپرست ارشد سازمان بازرسی‌ و حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی ، مسئول فنی پروژه طراحی سیستمهای مالی موقوفات آستان قدس رضوی ، مشاور مالی شرکتها

۲) حسن جابری : شریک موسسه

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
عناوین حرفه‌ای : حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن علمی حسابداری ایران ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
سوابق تجربی و حرفه‌ای مرتبط : سرپرست ارشد سازمان بازرسی‌ و حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی ، مشاور مالی گروه شرکتهای سپهر هشتم و مشاور مالی سایر شرکتها

۳) حسین عباس طلایی: شریک موسسه

مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

عنواین حرفه ای:حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، ، کارشناس رسمی دادگستری

سوابق تجربی و حرفه ای مرتبط:

۸ سال سابقه حرفه ای در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی، مشاور مالی شرکتها و مؤسسات اقتصادی، ۹ سال سابقه حرفه ای به عنوان شریک و مدیر در سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.